Dvojica Jan Šikl a Roman Zabelov se na scéne spoločne pohybuje od roku 2012. Ich široké poňatie jazzu, fascinácia rytmickými sekvenciami a abstraktným vokálom, experimentovanie a neustála potreba hľadania zvuku, rovnako ako prelínanie rôznych kultúr tvoria základ ich prístupu k hudbe.