Zakladajú si na hravých groovoch, ľahko chaotických aranžmánoch a nevtieravom soulovom speve. Relatívne zložito vystavaným skladbám vdychujú suptilnú atmosféru. To však neuberá na farebnosti a mnohotvárnosti nahrávok. V ich piesňach sa často mení dynamika a štruktúra, dokážu byť roztekané a hyperaktívne a ich vnútro často úzkostlivé a panikáriace.