....z festivalu Zappanale 2019 až na Slovenské Alternatívne leto 2019! "And Why not?"/ "A prečo nie?"

Už hlavné krédo tejto ukrajinskej kapely o mnohom napovedá

------------------------------------------------

Radz

Profesionalita, originalita,kreatívne myslenie a vysoká kvalita hudobných performance.To všetko spája dvoch bratov, zakladajúcich členov, tohto hudobného zoskupenia, autorov jedinečného hudobného nástroja 8 strunovej MIDI Radz - gitary. Na ich koncertoch prechádzajú naprieč mnohými žánrami ako súčasná hudba, jazz, rock, avantgarda, ambient či elektronická hudba.