Ide o spoločné vystúpenie - dvoch "věhlasných" básnikov z pražských Vršovic - Ondru Mrázka / básne kombinované s hrou na heligónku /a Roberta Gála, elektroakustické vystúpenie Martina Klappera ,Jozefa Spodniaka / doprevádzané čítaním textov Roberta Gála/ a hudba spojená s videoprojekciou od Jana Adamove.

 

ONDREJ MRAZEK

 

Ondřej Mrázek (Česko)

 

Vršovický básnik, hudobník, prekladateľ, znalec ruskej literatúry. Bývalý redaktor Literárnich novin.

Vica na: YOUTUBE

ROBO GAL

 

Róbert Gál (1968) (Česko)

 

Aforista, filozof a prozaik, autor pätnástich kníh na pomedzí žánrov, vydaných v slovenčine, v češtine a v angličtine. Autorské čítanie bude z pripravovanej knihy Psychoriáza.

 

Viac na: http://www.robert-gal.com/

MARTIN KLAPPER

 

Martin Klapper (Dánsko)

 

(Musica Genera, Nur / Nicht / Nur, TONOMETER) pracuje s kolážami, asambláží a montážami zo zmiešaných médií a s vlastnými, novo vytvorenými elektroakustickými nástrojmi, objekty, hračkami a prednatočenými magnetofónových kazetami. Od roku 1981 pôsobí v oblasti experimentálnej hudby a multimediálnych predstavení, od konca 1984 žije prevažne v Dánsku. Medzi jeho spoluhráčov patrí medzi inými Derek Bailey, Tony Buck, John Butcher, Eugene Chadbourne, Evan Parker, Christian Skjødt alebo Roger Turner, s ktorým na konci deväťdesiatych rokov nahral vynikajúce album Recent Croaks, vydané na londýnskej značke Acta..

Viac na: https://www.discogs.com/artist/213903-Martin-Klapper

JOZEF SPODNIAK

 

Jozef Spodniak (Slovensko)

 

Zakladateľ hudobného združenia ktoré sa venuje intuitívnej improvizácii s názvom Ohour. Prvé vystúpenie združenia Ohour je datované do roku 1995. Od tých čias nepravidelne vystupuje až dodnes. Združenie vystupovalo na mnohých miestach predovšetkým Slovenska, Česka, Poľska a participovalo pri rôznych filmových projekciách či výtvarných happeningoch. Kooperovalo napríklad s poľskými umelcami Rafalom Mazurom a Michalom Dymnym, s japonským umelcami Yumiko Yoshimoto a Hideo Ikegami, francúzskymi huslový improvizátormi Cyprien Busolini a Frantz Loriot , talianskym združením About the tree, portugalským spolkom Associação Terapêutica .

JAN ADAMOVE

 

Jan Adamove (Slovensko)

 

Vizuálny umelec, filmový teoretik a pedagóg. Od roku 2004 pôsobí ako odborný asistent na Katedre intermédií a digitálnych médií ( Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici). Venuje sa tvorbe experimentálnych videofilmov, v ktorých je kladený dôraz na sondovanie v témach ako : pamäť, moc, pohyb, čas. Časť tvorby je zameraná na živé vystúpenia prostredníctvom audiovizuálnej performancie.

Viac na: VIMEO